REZULTATI NATJEČAJA 2018./19.

KLASA: 112-02/18-01/11

URBROJ: 251-176-19-19

Zagreb, 07.05.2019.

                                              

PREDMET: Obavijest kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: domar

 

Obavještavamo Vas da je temeljem raspisanog natječaja za popunu radnog mjesta: domar/ica, objavljenog od 10.-18. travnja 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Odra i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje uz prethodnu suglasnost Školskog odbora sa 28. sjednice održane 07. svibnja 2019.  izabran kandidat:

 

  1. Ivica Koprivnjak,  

koji ispunjava sve uvjete i s kojim će biti sklopljen ugovor o radu na neodređeno, puno radno vrijeme za obavljanje poslova domara.

Ravnatelj: 

Vatroslav Gabrić, prof.

KLASA: 112-02/18-01/08

URBROJ: 251-176-18-10

Zagreb, 12.11.2018.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/8, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i  68/18) ravnatelj OŠ Odra donosi

 

 

Obavijest o neizboru kandidata na natječaju

 za popunu radnog mjesta: kuhar/ica

 

 

  1. Temeljem raspisanog natječaja za popunu radnog mjesta: kuhar/ica objavljenog od 22. do 30. listopada 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Odra, Zagreb, Đačka 5 i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, nije izabran niti jedan kandidat.

 

    2. Ova obavijest objavit će se na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Odra

Ravnatelj:

Vatroslav Gabrić, prof.

Klasa: 112-02/18-01/03
URBROJ : 251-176-18-37
Zagreb, 17.10.2018.

 

PREDMET: Obavijest kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: učitelj/ica razredne nastave u Programu produženog boravka,

2 izvršitelja/ice

Obavještavamo Vas da je temeljem raspisanog natječaja za popunu radnog mjesta: učitelj/ica razredne nastave u Programu produženog boravka, 2 izvršitelja/ice, objavljenog od 19.-26. rujna 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Odra i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Osnovna škola Odra, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora s 22. sjednice održane 16. listopada 2018. sklopila ugovor o radu s  kandidatkinjama:


1. Marija Špičić, magistra primarnog obrazovanja, na neodređeno, puno radno vrijeme, dana 17.10.2018. za obavljanje poslova učiteljice razredne nastave u Programu produženog boravka.


2. Monika Blažina, diplomirana učiteljica s pojačanim programom iz predmeta prirodoslovlje, na neodređeno, puno radno vrijeme, dana 17.10.2018. za obavljanje poslova učiteljice razredne nastave u Programu produženog boravka.
 

Uvid u natječajnu dokumentaciju i preuzimanje dokumenata koji su priloženi u originalu moguće je izvršiti u tajništvu škole od 29.10.-31.10.2018. godine od 8,00 do 12,00 sati.

 

Ravnatelj:
Vatroslav Gabrić, prof.

Klasa: 112-02/18-01/02
URBROJ : 251-176-18-11
Zagreb, 18.10.2018.

PREDMET: Obavijest kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: učitelj/ica razredne nastave

Obavještavamo Vas da je temeljem raspisanog natječaja za popunu radnog mjesta: učitelj/ica razredne nastave, objavljenog od 19.-27. rujna 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Odra i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora s 22. sjednice održane 16. listopada 2018. izabrana kandidatkinja:
 

1. Valentina Karagić, magistra primarnog obrazovanja s kojom će biti sklopljen ugovor o radu na određeno, nepuno radno vrijeme za obavljanje poslova učiteljice razredne nastave.

 

Uvid u natječajnu dokumentaciju i preuzimanje dokumenata koji su priloženi u originalu moguće je izvršiti u tajništvu škole od 29.10.-31.10.2018. godine od 8,00 do 12,00 sati.

 

Ravnatelj:
Vatroslav Gabrić, prof.

Klasa: 112-02/18-01/06
URBROJ : 251-176-18-17
Zagreb, 17.10.2018.

PREDMET: Obavijest kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: učitelj/ica engleskog jezika

Obavještavamo Vas da je temeljem raspisanog natječaja za popunu radnog mjesta: učitelj/ica engleskog jezika, objavljenog od 19.-27. rujna 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Odra i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje uz prethodnu suglasnost Školskog odbora s 22. sjednice održane 16. listopada 2018. izabrana kandidatkinja:


1. Dajana Grgurić, magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti s kojom će biti sklopljen ugovor o radu na neodređeno, nepuno radno vrijeme za obavljanje poslova učiteljice engleskog jezika.

 

Uvid u natječajnu dokumentaciju i preuzimanje dokumenata koji su priloženi u originalu moguće je izvršiti u tajništvu škole od 29.10.-31.10.2018. godine od 8,00 do 12,00 sati.

 

Ravnatelj:
Vatroslav Gabrić, prof.

  • YouTube

Kontakt

Adresa

© Copyright 2021 Osnovna škola Odra

Tel: 01/6261-050

01/6261-999

Faks: 01/6465-292

e-mail: ured@os-odra-zg.skole.hr

Đačka 5

10020 Zagreb