NATJECANJA

2021./2022.

Učenici i njihovi mentori ove godine su ostvarili vrlo zapažene rezultate na svim razinama natjecanja.

Državna natjecanja:

Filmska skupina: Dora Bačurin        Mentor: Ana Serenčeš

                              Martina Papić

                              Dora Majdak

 

 

 

 

Lidrano: Gloria Pinturić        Mentor: Ivana Kujundžić

 

 

 

 

Šah: Ivana Fiolić            Mentor: Krešimir Tomaško

        Lucija Fiolić

        Vjeka Vidra

        Lucija Medoš

        Iva Periša

 

 

Fizika: Dorian Slavko Puljek         Mentor: Goran Franelić

 

 

Povijest: Gloria Pinturić        Mentor: Tanja Horvat

 

 

Tehnička kultura: Martina Papić     Mentor: Marijana Buti

 

 

Engleski jezik: Lara Šimić     Mentor: Dajana Grgurić

 

 

Hrvatski jezik: Gloria Pinturić      Mentor: Ivana Kujundžić

 

 

 

Čestitke svim učenicima i mentorima na ostvarenim rezultatima!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ravnatelj:

                                                                                                                                                                                                 Vatroslav Gabrić