top of page

1. tematska cjelina: Edukacija o holokaustu

2.12.2022.

 

Učenici i učitelji OŠ Odra sudjelovali su, u ponedjeljak 28.11.2022. u sklopu nastave hrvatskog jezika i povijesti, u projektnoj aktivnosti projekta DIJALOGIJA: izvedba opere za djecu „Brundibar“. Posjet Zagrebačkom kazalištu mladih omogućili su: Festival suvremenog židovskog filma Zagreb, Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust, ambasade SAD-a i Njemačke i MZO. U projektnoj aktivnosti je sudjelovalo 60 učenika 7.a, 7.b i 7.c razreda. U pratnji učenika su bili učitelji: M. Barić, M. Đuračić, I. Šimić-Igić i T. Horvat.

Učenici i učitelji OŠ Odra sudjelovali su u projektnoj aktivnosti projekta DIJALOGIJA: edukacijski programi Festivala tolerancije. Aktivnost je provedena u petak 1.10.2021. godine, a uključivala je:

 

• predavanje kustosa o povijesti spomen-područja JUSP Jasenovac 

• izvedbu opere za djecu „Brundibar“ 

• obilazak Romskog memorijalnog centra Uštica u pratnji kustosa 

• obilazak Muzeja u Jasenovcu. 

U projektnoj aktivnosti je sudjelovalo 98 učenika 7.a, 7.b, 7.c, 8.a i 8.b razreda. U pratnji učenika su bili učitelji: Ivana Kujundžić, Petra Rašperger, Franko Padovan, Tanja Horvat, Ana Serenčeš i Marina Pranjić. Pogledajte radove učenika 7.b razreda i fotogaleriju te saznajte kako smo učili o holokaustu.

 

Cijeli događaj i ugođaj predstave „Brundibar“ začinila je i činjenica da je u njoj glumila naša učenica 7.a razreda, Glorija Pinturić, koja nam je dala i intervju.

Radovi

bottom of page