top of page

GreenDeal

2022-10-27_172546.jpg

Početak nove šk. god. 2022./2023., obilježili smo sudjelovanjem u eTwinning projektu pod nazivom, GreenDeal.

Projekt se bavi ekološkim problemom pravilnog zbrinjavanja, razvrstavanja i recikliranja otpada. Svi znamo da otpad nije smeće i da se recikliranjem može od starog dobiti novi proizvod. Pravilnim gospodarenjem otpada čuvamo naš planet od onečišćenja te stvaramo zdrav okoliš i ugodno mjesto za život i rast svih živih bića. U projektu sudjeluje 8 europskih partnerskih škola. To su škole iz: Slovenije, Italije, dvije škole iz Francuske, Slovačke, Republike Moldavije i dvije škole iz Republike Hrvatske (OŠ Nikola Tesla i OŠ Odra ).

Ciljevi

- razvijati trajne navike razvrstavanja i recikliranje otpada/plastike

- osvijestiti važnost očuvanja živog svijeta u oceanima i na kopnu

- kritički promišljati kako „JA“ mogu odmah djelovati za očuvanje zdravog okoliša

- smanjiti uporabu vrećica i zamijeniti ih razgradivim prirodnim materijalima

- razvijati se kao mladi aktivni zagovornik očuvanja prirode

- ponuditi realna okolišna rješenja za očuvanje prirode

- shvatiti važnost recikliranja otpada/plastike kao uzročno-posljedičnu vezu za održivi život

- usporedba rezultata istraživanja količine kućnog otpada s ostalim rezultatima u domaćinstvima suučenika

 

Vrijeme trajanja projekta: od rujna 2022. do lipnja 2023.

Aktivnosti u

RUJNU

20220923_175207 (2).jpg

Aktivnosti u

STUDENOM

20220923_175207 (2).jpg

Aktivnosti u

SIJEČNJU I VELJAČI

20220923_175207 (2).jpg

Aktivnosti u

TRAVNJU I SVIBNJU

20220923_175207 (2).jpg

Aktivnosti u

LISTOPADU

20220923_175207 (2).jpg

Aktivnosti u

PROSINCU

20220923_175207 (2).jpg

Aktivnosti u

OŽUJKU

20220923_175207 (2).jpg

Aktivnosti u

LIPNJU

20220923_175207 (2).jpg
bottom of page