top of page

Aktivnosti u listopadu

GreenDeal- plakat, građevina

U sklopu projekta GreenDeal,  učenici grupe „Recikliranje je u modi“ izradili su edukativni plakat o zbrinjavanju otpada. Otvorila se rasprava kako oni sami mogu pridonijeti smanjenju nastanka otpada te kako pravilno odvajati otpad namijenjen recikliranju. Navike takvoga zbrinjavanja utječu na našu svijest o čuvanju okoliša, energije i prirodnih bogatstva.

Galerija fotografija

U predstavljanju kulturne građevine svoga grada, odlučili smo izraditi maketu srednjovjekovnog grada Medvedgrada jer smo netom bili u posjeti toj veličanstvenoj građevini. Smješten je na južnim padinama planine Medvednice, na brdu Mali Plazur u prekrasnoj zelenoj oazi Parka prirode Medvednice. Sagrađen je u 13. st. kao obrana Kaptola i biskupskih posjeda nakon provale Tatara. 
Povijest bilježi da je Medvedgradom vladalo puno vladara zabilježeno u mnogim pričama i legendama. Najpoznatija je ona o Crnoj kraljici, čuvenoj Barbari Celjskoj. Uz to što je bila lijepa, bila je i okrutna prema svojim podanicima. 
Svi putnici namjernici koji putuju prema Zagrebu, iz daleka mogu primijetiti  Medvedgrad i dok mu se približavaju, znaju da su stigli na odredište jer povijest  Medvedgrada je priča o postanku Zagreba.

Pripremali smo se i za jesenski sajam izrađujući proizvode dobivene recikliranjem plastike, izradom nakita od žice i recikliranjem papira. Upoznali smo se sa postupkom izrade novog papira tako što smo reciklirali stari papir. Videom smo popratili proces nastanka i prodaje naših proizvoda.

https://carnet-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jadranka_pavlisa_skole_hr/EfL7Zz1l6dBEpud3vIPegEABrkp2MCVLclzaarTSf8am6A?e=nAv0ll

Galerija fotografija

bottom of page