top of page

Aktivnosti u siječnju i veljači

Plan

Aktivnost:  Organiziranje izrade predmeta od recikliranog materijala
Razrada aktivnosti: Osmisliti dječju igračku, instrument, igru, masku za karneval od recikliranog materijala.
Prezentacija PowerPoint animacija, video, igrokaz
Namjena: Poduzetništvo- načiniti uporabni predmet namijenjen prodaji na eko- sajmu.

bottom of page