top of page

Aktivnosti u studenom

Plan

Aktivnost: Korištenje tehnologija s učenjem o pravilnom gospodarenju otpadom 
Razrada: Na satu informatike učenici će izrađivali u programu Fotografije kratak video o razvrstavanju otpada i kako ga zbrinjavamo. Stvaranje stripa o dobrom i lošem ponašanju prema prirodi.
Radove objaviti na virtualnoj oglasnoj ploči.

1. Učenici 4.b razreda su na satu Informatike učili su kako izraditi video u programu Fotografije. Dodavali su fotografije, tekst, animaciju i zvuk. Tema je bila Recikliranje- prikaži koji otpad ide u koji spremnik.

 

Video

Programiranje.jpg

Programiranje

2. Istraživanje kućnog otpada

Cilj: Istražiti količinu kućnog otpada u našem domu. Zaključiti koju vrstu otpada najviše proizvodi moje kućanstvo. Rezultate istraživanja prikazati piktogramima i grafikonima.

Trajanje: najviše do 5 dana

Istraživanje o otpadu.jpg
Istraživanje o otpadu_2.jpg

Istraživanje kućnog otpada

Ostale rezultate pogledajte u VIDEU.

bottom of page