Rezultati završnih anketa i ostali rezultati projekta

11.6.2020

Anketa 1)

Analizom završne ankete zaključujemo da su učiteljice OŠ Odra iskazale visok stupanj zadovoljstva (100%) nakon provedbe projektnih aktivnosti.

Ulagale su više truda i vremena u pripremu nastave (njih 87,5%). Sve su dopunjavale zbirku digitalnih materijala koja im je pomogla u radu, a čak 87,5 % će ju i dalje nastaviti popunjavati. Smatraju da je provođenjem aktivnosti projekta unaprijeđen nastavni proces u OŠ Odra te će sa sigurnošću nastaviti koristiti multimodalni pristup. Sve su im aktivnosti bile zanimljive i poučne te smatraju (100%) da im je zbog provođenja multimodalnog pristupa bio olakšan rad učenicima s teškoćama.

Multimodalnost se u potpunosti pokazala kao dobar pristup nastavnom procesu (100%)  jer su zahvaljujući njemu učenici pokazali veći stupanj motivacije za rad i lakše su usvajali nastavne sadržaje, a razredno odjeljenje je postalo homogenije (iskazivali su veću empatiju, prihvaćanje i razumijevanje).

Anketa 2) 

Provedbom i analizom ankete vidljiva je velika dobrobit za učenike. Možemo zaključiti da učenici sada puno bolje shvaćaju potrebe učenika s određenim teškoćama. Većina učenika spremna je i voli pomagati i raditi s učenicima koji teže čitaju, pišu ili imaju problem u ponašanju.

Tri četvrtine učenika smatra da im je lakše učiti kroz kretanje, pokret, glumu, putem videa i fotografija, igrica, plesa, crtanja itd.

Aktivno su sudjelovali u svim aktivnostima tijekom nastavne godine. Neki učenici bili su neodlučni pri odabiru jer im se svidjelo više aktivnosti. Na kraju se pokazalo da su im omiljene bile zamjena uloga s učiteljima i obilježavanje Međunarodnog dana zagrljaja.

Sve ostale rezultate projekta možete pregledati u interaktivnom predlošku klikom na gumb "Rezultati projekta".

"Let me tell you who am I"/Svjetski dan pripovijedanja

4.6.2020

Učenici i učitelji Osnovne škole Odra obilježili su Svjetski dan pripovijedanja izradom priča u aplikaciji „Our story“. Aktivnost „Let me tell you who am I“ provedena je pomoću listića koje su djeca ispunjavala i spomenute aplikacije pomoću koje su ispričali svoje priče, tj. predstavili sebe. Neki su se učenici predstavili i na hrvatskom i na engleskom jeziku.

Učenicima se svidio rad u aplikaciji i taj način predstavljanja svoje priče.  Rad u aplikaciji svakako ćemo nastaviti i sljedeće školske godine.

U videu možete vidjeti neke od radova, a radove u aplikaciji možete pogledati skidanjem aplikacije „Our Story“.

Peta edukacija KA1 projekta Multimodalnost - odgovor na zahtjeve inkluzije

26.5.2020

Metode i alati za učenje čitanja i pisanja u multimodalnom pristupu

Dizajniranje vlastite edukativne igre pomoću ICT alata

Učiteljica razredne nastave Ana Ćosić održala je virtualnu edukaciju u sklopu KA1 projekta Multimodalnost – odgovor na zahtjeve inkluzije koja je dio plana stručnog usavršavanja učitelja za šk.god.2019./2020. Edukaciji su prisustvovale učiteljice OŠ Odra. Održana je 27. svibnja 2020. godine u trajanju od tri sata. Obuhvaćene su tri radionice o metodama i alatima pri učenju čitanja i pisanja u multimodalnom pristupu te prezentiranje primjera didaktičkih i digitalnih igara. Učiteljicama su prikazane metode pomoću kojih mogu olakšati učenicima svakodnevno susretanje s tekstom te im pomoći da od čitanja imaju najviše koristi. S ciljem aktiviranja što više osjetila učenika prikazani su im primjeri edukativnih didaktičkih igara te gotovih digitalnih igara ali i linkovi pomoću kojim mogu izraditi vlastite igre koje će učenike s poteškoćama u čitanju i pisanju motivirati i aktivirati u radu te im olakšati proces učenja.

Učiteljice su nadogradile postojeće znanje, upoznale se s metodama i alatima za pomoć učenicima s teškoćama u čitanju i pisanju te su imale priliku kreirati vlastitu digitalnu igru.

Osvrt na izvannastavne aktivnosti u školskoj godini 2019./2020.

25.5.2020

U školskoj godini 2019./2020. provodile su se nove izvannastavne aktivnosti u svrhu efektivnog uključivanja učenika u nastavu: Fokus radionice, Pričalice, Pokretom i dodirom do učenja. Već postojeća izvannastavna aktivnost Glazbena animacija produbila je sadržaje i prilagodila aktivnosti učenicima s teškoćama. Dio nastavnih sati izgubljen je zbog štrajka učitelja, dok su se za vrijeme online nastave izvannastavne aktivnosti provodile virtualno.

Fokus radionice 
Tijekom nastavnih sati Fokus radionica provodile su se aktivnosti koje imaju pozitivan utjecaj na pažnju i koncentraciju učenika. Učenici su većinu aktivnosti prihvatili s oduševljenjem. Zahtjevnije misaone aktivnosti katkad su uzrokovale prvotno odustajanje kod pojedinih učenika. Međutim, uz malo motivacije i ohrabrenja, vrlo smo brzo došli do razine na kojoj odustajanje nije opcija. Učenici su se posebno veselili međurazrednim natjecanjima koje smo, unatoč planiranom, održavali više puta tijekom godine. Sadržaji međurazrednih natjecanja temeljili su se na aktivnostima koje su učenici tijekom nastavnih sati Fokus radionica vježbali, tako da su sa zadovoljstvom prigrlili uspjeh i jedni druge.

Pričalice

Svrha izvannastavne aktivnosti Pričalice bila je pristupiti zahtjevnom ponašanju učenika na potpuno nenametljiv i suptilan način. Poučnim terapeutskim pričama, dramatizacijom, likovnim stvaralaštvom i lutkama učenici su spontano razvijali empatiju prema drugima te učili kako prepoznati emocije svojih vršnjaka. Kombinacijom verbalnih i neverbalnih sadržaja lakše su kontrolirali vlastite emocije. Nakon čitanja priča i detaljne analize događaja i likova učenici su se izražavali pomoću crteža, izrađivali su vlastite slikovnice, komentirali, davali prijedloge za poboljšanje ponašanja pojedinih likova, osmišljavali su vlastite poučne priče, izrađivali su lutke, animirali ih, osmišljavali i uvježbavali igrokaz, izrađivali kostime te nastupali s jednom pričom – igrokazom u Domu za starije i nemoćne osobe, Sv. Franjo. Učenici su pričama pristupali s velikom znatiželjom te su ih vrlo pažljivo slušali i analizirali. Razlučivali su dobro od lošeg ponašanja i pronalazili sebe u pojedinim likovima. Pokazali su veliku motivaciju za izražavanje i stvaralaštvo nakon čitanja.

Pokretom i dodirom do učenja

Učenici su izvodili aktivnosti koristeći svoja osjetila. Mjerili smo dužinu učionice, hodnika i igrališta, rukama dodirivali materijale i pokušali otkriti o kakvim je materijalima riječ, mjerili otkucaje srca u stanju mirovanja i u aktivnom stanju, procjenjivali težinu jabuka, mirisali smo i otkrivali razne mirise. Kroz igru-školice, vježbali su zbrajanja i oduzimanja brojeva do 20. Više puta su željeli izvoditi one aktivnosti u kojima su htjeli nadmašiti vlastite sposobnosti i u kojima je bilo motoričkih vježbi. U svakoj aktivnosti učenici su veselo surađivali, međusobno si pomagali i razmjenjivali iskustva.

Glazbena animacija

Sudjelovanjem u aktivnostima Glazbene animacije učenici su imali mogućnost izraziti se kroz glazbu i uz glazbu. Razvijali su glazbeno pamćenje, koordinaciju, motoriku, samokontrolu te samoregulaciju. Najveći izazov bio im je naučiti svirati blok flautu, dok su najviše uživali u plesnim koracima uz igru Just dance. Uspješno su savladali sviranje dijatonskim zvonima i unaprijedili svoje suradničke vještine.

 

U prilozima možete pronaći sadržaje izvannastavnih aktivnosti, radove i dojmove učenika te sadržaje međurazrednih natjecanja u sklopu Fokus radionica.

Četvrta edukacija KA1 projekta Multimodalnost - odgovor na zahtjeve inkluzije

21.5.2020

Kreiranje multimodalnog inkluzivnog okruženja

Primjena tehnika i postupaka u radu s učenicima s poremećajima u ponašanju

Međunarodna praksa u radu s djecom s teškoćama u učenju

Učiteljica razredne nastave Marina Moler održala je virtualnu edukaciju u sklopu KA1 projekta Multimodalnost – odgovor na zahtjeve inkluzije koja je dio plana stručnog usavršavanja učitelja za šk.god.2019./2020. Edukaciji su prisustvovale učiteljice naše škole. Edukacija se održala 22. svibnja 2020. godine u trajanju od tri sata. Obuhvatila je tri radionice putem kojih su učiteljice nadogradile svoje znanje o tome kako kreirati multimodalno inkluzivno okruženje. Upoznale s u se s međunarodnom praksom na tom području te su naučile  nove metode i tehnike u radu s učenicima s poremećajima u ponašanju, naročito eksternaliziranim poremećajima. Predstavljene praktične tehnike temelje se na kognitivno bihevioralnoj terapiji, dramskom odgoju, terapiji glazbom i pokretom te pomoćnim  nastavnim sredstvima koja  mogu obogatiti nastavni sat i pozitivno djelovati na ponašanje učenika. Učiteljice su nadogradile postojeće znanje i  imale priliku kreirati multimodalni nastavni sat koristeći terapeutsku priču kao metodički predložak.

Tjedan uspjeha (18.05. - 22.05.2020.)

21.5.2020

Kada je riječ o djeci s teškoćama i inkluziji, uspjeh nije nešto što se može vidjeti na prvi pogled. U ovom kontekstu zahtijeva otkrivanje i pozorno praćenje malih promjena. Tek tada često nevidljiva djeca postaju zamijećena, istaknuta. Tek tada, priznat im je njihov uspjeh.

Učenici razredne nastave Osnovne škole Odra ovaj su tjedan pozorno otkrivali i pratili priče pojedine djece koja su uspjela unatoč teškoćama koje su ih snašle. To im je pomoglo u razvijanju širih pogleda na svijet.  Osvijestili su dubinu individualnih razlika među djecom, otkrili nove putove i načine za međusobnu pomoć, ali i spoznali moguće sposobnosti i talente djece s teškoćama. Iz odgovora učenika vidljivo je kako su postali osjetljiviji prema potrebama drugih i bolje razumiju različitost. S ponosom možemo reći kako naši učenici imaju veliki potencijal da se razviju u osobe koje razumiju i poštuju jedni druge.

Osim odgovora učenika, priče koje su naše učenike dovele do određenih spoznaja nalaze se u prilogu. Tko zna, možda u njima i Vi pronađete inspiraciju za neki svoj uspjeh. 😊

Treća edukacija KA1 projekta Multimodalnost - odgovor na zahtjeve inkluzije

10.5.2020

Tehnike opuštanja i pokretne aktivnosti 

Pozitivne i praktične strategije za poboljšanje komunikacije

Učiteljica razredne nastave Marija Špičić održala je edukaciju u sklopu KA1 projekta Multimodalnost – odgovor na zahtjeve inkluzije koja je dio plana stručnog usavršavanja učitelja za šk.god.2019./2020. Edukaciji su prisustvovale učiteljice naše škole. Edukacija se održala 11. svibnja 2020. godine u trajanju od tri sata. Obuhvatila je tri radionice putem kojih su učiteljicama prikazane tehnike opuštanja i pokretne aktivnosti te strategije za poboljšanje komunikacije. Naglasak je stavljen na poticanje učenika na opuštanje i pokret, na dobrobit istog i na važnost pozitivnog odnosa između učenika i učitelja. Radionica je održana virtualno. Učiteljice su proširile svoje znanje i osmislile mnoštvo novih aktivnosti za opuštanje i pokret. 
Više o navedenoj temi možete saznati klikom na priložene dokumente. 


 

Erasmus+ KA1 "MULTIMODAL ENVIRONMENT – MISSING PUZZLE IN INCLUSIVE WORK"

28.4.2020

Use the following buttons and read articles published in English. 

Digitalna brošura Erasmus+ KA1 projekta Multimodalnost - odgovor na zahtjeve inkluzije

28.4.2020

Hospitacija studenata u Osnovnoj školi Odra

1.3.2020

Od 24. do 28. veljače 2020. godine  u Osnovnoj školi Odra  hospitirali su  studenti  1. i 2. godine Učiteljskog fakulteta u Zagrebu. Studentima je upućen poziv putem predsjednice Studentskog zbora za obavljanje stručne prakse te sudjelovanje u aktivnostima KA1 projekta Multimodalnost- odgovor na zahtjeve inkluzije. Obavljajući stručnu praksu studenti su imali mogućnost prisustvovati na oglednim satima  koncipiranim na multimodalnom  pristupu te sudjelovati na radionicama izvannastavnih aktivnosti: Fokus grupa, Glazbena animacija, Pokretom i dodirom do učenja i Pričalice.

Studenti su stručnu praksu obavljali u odjeljenjima razredne nastave te su uz promatranje same nastave  imali  mogućnost raditi s učenicima, osmisliti i provesti svoje aktivnosti i steći uvid u značajke,dobrobiti, prednosti i provedbu samog  multimodalnog pristupa.

Po završetku  hospitiranja sa studentima je napravljen kratki osvrt  na  viđeno i odrađeno. Iznijeli su stečene utiske i zaključke o multimodalnom pristupu rada, koliko on unapređuje  tradicionalnu nastavu i omogućuje ravnopravno sudjelovanje učenicima s teškoćama u redovnoj nastavi . Studenti su iskazali interes za daljnu suradnju.

21.1. Međunarodni dan zagrljaja

21.1.2020

21. siječnja 2020. godine učenici i učitelji  Osnovne škole Odra  obilježili su Međunarodni dan zagrljaja dijeljenjem „besplatnih zagrljaja“ na hodnicima škole. U sklopu aktivnosti je provedena i kratka radionica o važnosti i dobrobitima zagrljaja za mentalno i fizičko zdravlje ljudi. Između ostalog,  učenici su saznali da ima sedam različitih vrsta zagrljaja te da postoji međunarodni pokret  „Free hugs“ koji  promiče grljenje kao aktivnost za podizanje raspoloženja ljudi. 

Uz zagrljaj učenici su dobili priliku učiniti nešto lijepo za drugoga učenika putem Kola širenja sreće.  Vrteći kolo sreće izvlačili su dobra djela koja su trebali napraviti za prijatelja kojeg sami izaberu.  Reakcije učenika koje su iznenadili  lijepom gestom možete pročitati u kratkom videu. 

Legenda kaže da svaki put kada nekoga zagrlimo dobijemo još jedan dan života, stoga da bi duže živjeli, grlite se puno.  Mi smo uživali dijeleći i primajući zagrljaje. 

21.12. Međunarodni dan solidarnosti

20.12.2019

.

Osnovna škola Odra obilježila je i Međunarodni dan solidarnosti u sklopu KA1 projekta. Organizirana je suradnja između naše škole i Dječjeg doma Laduč. U dogovoru s predstojnicom doma, korisnici dječjeg doma izrazili su svoje želje i potrebe te su im učenici naše škole iste ispunili. U aktivnosti su sudjelovali učenici koji su željeli na način da su dobili popis želja korisnika dječjeg doma i zatim u manjim skupinama kupovali poklon za korisnika kojeg su izabrali. Želje korisnika doma bile su stvari poput ruksaka, kalkulatora, školskog pribora, pernice, lopte, kape, šala i rukavica.  

 

Cilj ove aktivnosti bio je poticanje empatije, razumijevanja, pomaganja, zajedništva te poštovanje različitosti. Aktivnost je u potpunosti provedena, svi korisnici doma dobili su poklon, a učenici naše škole bili su iznimno zainteresirani za provođenje aktivnosti jer su htjeli pomoći svojim vršnjacima i uljepšati im boravak u dječjem domu. 

Art as therapy: self-expression and special needs in art education - 21.10.2019. do 26.10.2019., Firenca, Italija

29.10.2019

Sadržaj edukacije bio je usmjeren na metode i alate koji se mogu koristiti kako bi se pomoglo učenicima s teškoćama u učenju u inkluzivnom razredu.  

Cilj edukacije bio je predstaviti snagu vizualne umjetnosti i dizajna iskustvenim  eksperimentiranjem različitih inovativnih IKT alata te umjetničkih tehnika poput slike, 3D, kolaža, miješanih medija, fotografije.  

Edukacija je uključivala aktivni proces učenja, fokusiranje na osobno iskustvo, samoizražavanje i kombiniranje kognitivnih i emocionalnih elemenata pri učenju. Na grupnim radionicama se spoznavalo kako stvoriti sigurno okruženje u kojem možete eksperimentirati snagom umjetnosti i na taj način pravilno odgovoriti na potrebe i zahtjeve svojih učenika. 

Edukacijom u Italiji stečeno je znanje za provođenje novih strategija i metoda poučavanja u inkluzivnom obrazovanju. Odnosno, korištenju vizualne umjetnosti u učenju i poučavanju djece koja se suočavaju s nekima od najčešćih poteškoća u učenju (primjerice, disleksijom i disgrafijom).  

                                                                 Ana Ćosić 

Druga edukacija KA1 projekta Multimodalnost – odgovor na zahtjeve inkluzije

15.10.2019

Multisenzorna okruženja za učenje matematike 

Kreiranje multisenzornog okruženja u otvorenom i zatvorenom prostoru 

Kreativne vježbe i aktivnosti u multisenzornom okruženju ​ 

​U sklopu KA1 projekta Multimodalnost – odgovor na zahtjeve inkluzije učiteljica razredne nastave Sandra Dandić održala je drugu edukaciju za učiteljice naše škole. Edukacija se održala 16. listopada 2019. godine u trajanju od tri sata. Učiteljicama su prikazani primjeri multisenzornih  prirodnih i virtualnih okruženja u kojima se najbolje iskorištava potencijal za učenje; zatim na koji način kreirati okruženja koje najviše odgovara učenicima s teškoćama u učenju matematike ili diskalkulijom te ih se upoznalo s pojedinim vještinama izvođenja vježbi, aktivnosti i obrazovnih igara primjenom multimodalnog pristupa u multisenzornom okruženju. Na kraju edukacije, zahvaljujući stečenom znanju, učiteljice su bile podijeljene u grupe i osmislile su po jedan nastavni sat na otvorenom i u zatvorenom prostoru za nastavne jedinice koje im slijede. 

 

5.10. Svjetski dan učitelja

3.10.2019

U sklopu planiranih aktivnosti iz KA1 projekta odlučili smo Svjetski dan učitelja obilježiti zamjenom uloga učenika i učitelja. Cilj aktivnosti bio je vježbanje javnog nastupa, komunikacije, interakcije učenika i iskustvenog stavljanja učenika u ulogu učitelja. Detalje o tijeku i uspješnosti provedbe  možete pronaći u priloženom dokumentu. 

Prva edukacija KA1 projekta Multimodalnost – odgovor na zahtjeve inkluzije

1.10.2019

Neuspjeh u obrazovanju i unapređenje procesa učenja učenika s poremećajima pažnje i koncentracije

 

Multimodalni nastavni sat

Učiteljica razredne nastave Lucija Somek održala je edukaciju u sklopu KA1 projekta Multimodalnost – odgovor na zahtjeve inkluzije koja je dio plana stručnog usavršavanja učitelja za šk.god.2019./2020. Edukaciji su prisustvovale učiteljice naše škole. Edukacija se održala 1. listopada 2019. godine u trajanju od tri sata. Obuhvatila je tri radionice putem kojih je učiteljicama objašnjeno zašto dolazi do neuspjeha u obrazovanju te kako unaprijediti proces učenja implementacijom ideja i alata po uzoru na rad inkluzivnih škola u Portugalu. Naglasak je stavljen na poticanje kreativnosti i inovativnosti učenika sa svrhom zadržavanja i razvijanja pažnje i koncentracije. Učiteljice su aktivno sudjelovale, proširile svoje znanje i osmislile mnoštvo novih ideja za povezivanje teorije multimodalnosti s načinima rada u nastavnoj praksi.

KA1 izvannastavne aktivnosti u školskoj godini 2019./2020.

14.9.2019

U školskoj godini 2019./2020., u školi se provode nove izvannastavne aktivnosti u svrhu efektivnog uključivanja učenika u nastavu: Fokus radionice, Pričalice, Pokretom i dodirom do učenja; dok je izvannastavna aktivnost Glazbena animacija produbila svoje sadržaje u svrhu prilagođavanja aktivnosti učenicima s teškoćama.  U prilogu se nalaze opisi izvannastavnih aktivnosti, dok će na kraju nastavne godine biti objavljene aktivnosti, radovi i dojmovi učenika koji ih pohađaju.  

Na nastavnim satima Fokus radionica radi se na razvoju i povećanju stupnja pažnje i koncentracije učenika. Radionice pohađaju učenici za koje učiteljice smatraju da su im radionice potrebne. Mnogi učenici mogu zadržati koncentraciju puno kraće od vremena o kojem nam govore stručnjaci, pogotovo kada ih ono što rade ne zanima ili im druge stvari odvlače pažnju. Obzirom na to da je koncentracija poput mišića koji treba redovito vježbati kako bi ojačao, na Fokus radionicama se pokušava poboljšati pažnja i koncentracija učenika, a da to ne bude naporan posao. U tu svrhu koriste se misaone aktivnosti i igre s Uno i Set kartama, memorijskim karticama, Tangramom, puzzlama, križaljkama, labirintima, zagonetkama, kopiranjem uzoraka, bojanjem, jezikolomkama, stvaranjem oblika i slova pomoću kinetičkog pijeska, fizičkim aktivnostima kao što je bacanje loptice u koš, traženje novčica i skrivenih predmeta, stvaranje oblika od vune, te online igrama za razvijanje logičkog zaključivanja kao što su Simon says, Flow free, Tetris, Replika i slično.  

 

Glazbena animacija je izvannastavna aktivnost koja se održava već drugu godinu. U svrhu projekta sadržaji  aktivnosti su  dodatno prilagođeni učenicima s teškoćama iako  je otprije poznato da glazba sama po sebi ima terapeutsko djelovanje. Na satima Glazbene animacije djeca se izražavaju glazbom odnosno instrumentom (različite udaraljke, blok flauta), pokretom i  glasom. Cilj aktivnosti je razvijati glazbeno pamćenje te osjećaj za detalje,  ostvariti  pozitivan utjecaj na psihofizičko stanje učenika aktiviranjem sustava podražaja zadovoljstva u mozgu, pomoći u kontroli osjećaja uznemirenosti, vježbanje strpljenja te  razvoj kognitivnih funkcija i koordinacije. Krajnji rezultat izvannastavne aktivnosti  je mali koncert učenika koji će biti objavljen u obliku videozapisa.  

 

Pričalice su izvannastavna aktivnost na kojoj se zahtjevnom ponašanju učenika pristupa na potpuno nenametljiv i neagresivan način. Svrha i ciljevi izvannastavne aktivnosti su ublažavanje teškoća učenika u jezičnom izražavanju, čitanju, pisanju, koncentraciji i pažnji s naglaskom na prevenciju nepoželjnih ponašanja učenika te osvješćivanje vlastitih nepoželjnih ponašanja. Poučnim terapeutskim pričama, dramatizacijom, likovnim stvaralaštvom i lutkama učenici spontano razvijaju empatiju prema drugima te uče kako prepoznati emocije svojih vršnjaka. Kombinacijom verbalnih i neverbalnih sadržaja lakše kontroliraju vlastite emocije. Učenici slušaju terapeutske priče spisateljice Susan Perrow. U pričama se zahtjevna ponašanja likova rješavaju na pozitivan i maštovit način. Likovi su ljudi ili životinje. Budući da se svako dijete nesvjesno poistovjećuje s likovima iz priča, terapeutsko djelovanje na njih je neupitno. Priče su namijenjene za različite kategorije ponašanja kao npr.: priče namijenjene djeci sklonoj neiskrenosti, djeci kojoj nedostaje poštovanja i obzirnosti, nervoznoj djeci, bučnoj i nasilnoj djeci, priče protiv štipanja, ozljeđivanja i tučnjave, protiv ismijavanja... Izbor priče ovisi o potrebama grupe. Nakon čitanja priče i detaljne analize događaja i likova, sadržaju se pristupa na kreativan način. Učenici se izražavaju pomoću crteža, vlastite slikovnice, komentiranjem, prepričavanjem, osmišljavanjem vlastite priče, dramskim igrama pojedinačno ili u skupinama, izradom lutki, animiranjem lutki i sl. Članovi skupine svoje radove i slikovnice izlažu u razredu te će nastupati u školi izvodeći dramski igrokaz osmišljen prema terapeutskoj priči. 

 

Pokretom i dodirom do učenja je izvannastavna aktivnost namjenjena učenicima od 1. – 4. razreda kojima je potreba da kroz praktični rad i vlastitu sposobnost unaprijede učenje matematike. Ciljevi izvannastavne aktivnosti su razvijati opažanje i učiti pomoću više osjetila (pokretom i dodirom),  razvijati vlastitu sposobnost matematičkog prosuđivanja, poticati učenje otkrivanjem, postavljanjem praktičnih izazova u učenju, kako bi se izmjerile, izvršile i prebrojale informacije, poticati istraživanje i analiziranje, razvijati svoje prirodne sposobnosti i učiti kroz motoričke i osjetilne vježbe, razvijati suradnju i razmjenu iskustva u učenju, podići razinu samopouzdanja i osobnog razvoja učenicima s teškoćama u računanju te ostvariti ciljeve Erasmus+KA1 projekta Multimodalnost – odgovor na zahtjeve inkluzije. Učenici će mjeriti i analizirati mjerenja zvuka, temperature, svjetlosti, udaljenosti i pokreta, snage, tlak te otkucaje srca. Istovremeno će vlastitu pretpostavku uspoređivati s postignutim rezultatom te prikazati to matematičkim izrazima kroz evaluacijske listiće. 

8.9. Međunarodni dan pismenosti

12.9.2019

Djelatnici Osnovne škole Odra obilježili su Međunarodni dan pismenosti u sklopu KA1 projekta. 

Pozivu na sudjelovanje u provedbi aktivnosti odazvale su se kolegice nekoliko škola Grada Zagreba. Detalje i rezultate provedbe možete pronaći u priloženom dokumentu.  

Inicijalni upitnik zadovoljstva učenika nastavnim procesom

12.9.2019

Prije provedbe projekta ispitano je zadovoljstvo učenika nastavnim procesom. Rezultati su pokazali da učenici vole ići u školu i uglavnom pomagati učenicima s teškoćama. Međutim, žele u većoj mjeri učiti na kreativnije načine; slikajući, imitirajući, glumeći, plešući, pjevajući i koristeći digitalne alate i medije; dok mi, učitelji, želimo podići razinu cjelokupnog procesa učenja i poučavanja s posebnim naglaskom na odgojne komponente odgojno-obrazovnog procesa. 
 

Laboratory of the Senses: A Sensory Approach to a Meaningful Learning in Mathematics and Science - 21.7.2019.-27.7.2019., Leiria, Portugal

9.9.2019

Od rane dobi, djeca osjećaju potrebu mjeriti svijet oko sebe i počinju brojati prstima. Međutim, osobito u osnovnoj školi, učenici se počinju susretati s teškoćama usvajanja i razumijevanja vrijednosti, znamenaka, računskih operacija i slično.

Svrha ove edukacije bila je steći znanja i vještine o tome kako potaknuti učenike na učenje kroz svoju praktičnu narav; da primaju podražaje, otkrivaju mjere i brojčane vrijednosti putem osjetila i izazova te traže i analiziraju informacije.

Zahvaljujući tečaju, unaprijeđeno je znanje o tome kako učenicima predstaviti što će se i čime mjeriti, kako im postaviti najoptimalnije zadatke/izazove, pripremiti im materijale i instrumente za mjerenje te ih naučiti kako najbolje analizirati dobivene informacije.

Usvojeno znanje posebno će se isticati primjenom kroz izvannastavnu aktivnost kako bismo potaknuli učenike s teškoćama u matematici da pokretima i dodirima unaprijede svoja osjetila i znanja te na taj način doprinijeli inkluzivnom okruženju naše škole.

                                                                         Sandra Dandić

Towards the inclusive classroom: special education children - 21.7.2019. do 27.7.2019., Leiria, Portugal

9.9.2020

Edukacijom Towards the inclusive classroom: special education children  sudionicima su prikazana teorijska i praktična znanja u radu s djecom s teškoćama prema odrednicama portugalskog školskog sustava. Obuhvatila je sadržaje koji polaznicima pomažu u identifikaciji teškoća s naglaskom na  poremećaje u ponašanju, prikaz metoda, načina poučavanja te tehnologija koje se koriste u radu s djecom s teškoćama  i prikazu praktičnih vježbi i aktivnosti koje se mogu primijeniti na nastavi. 

Polaznici tečaja su naučili izraditi svoj strateški plan za poboljšanje inkluzivnog kapaciteta svoje škole/razrednog odjeljenja. Dobili su uvid u politiku i praksu portugalskog školskog sustava koji prakticira potpunu inkluziju djece s teškoćama u redovnu nastavu. 

Naučeno će biti primijenjeno za poboljšanje i unaprjeđenje inkluzije te za senzibilizaciju i stvaranje pozitivnijeg ozračja u našoj školi. 

                                                                         Marina Moler 

We are all special – Inclusion and support to special needs students in and out of the classroom 8.7.2019. do 13.7.2019., Barcelona, Španjolska

9.9.2019

Edukacija je uključivala uvod u teškoće u učenju, emocionalne teškoće i probleme u ponašanju. Naglasak je bio na interakciji učenika, inkluzivnoj koheziji te pozitivnom i suradničkom odnosu. Učitelji iz različitih zemalja imali su priliku razmijeniti iskustva u radu s djecom s teškoćama.  

 

Ponuđene su razne tehnike opuštanja i pokretne aktivnosti koje se mogu koristiti s učenicima s određenim teškoćama i ostatkom razreda.  

 

Edukacijom u Barceloni Osnovnoj školi Odra olakšana je inkluzija učenika s teškoćama unutar i izvan razreda. Uz nova znanja, lakše će se uspostaviti interakcija učenika i inkluzijsko okruženje. 

Marija Špičić

Special needs: The challenge of inclusion - 09.07.2019. do 13. 07.2019., Sesimbra, Portugal

9.9.2019

Portugal je donio zakon o inkluzivnom obrazovanju koji pruža neke od najinovativnijih i najiskusnijih europskih resursa za budućnost. Sudjelovanjem na ovom tečaju dobivene su nove ideje za provođenje inkluzije u redovnim razrednim odjeljenjima.

Tečaj je uključivao praktični rad te posjete različitim državnim, privatnim školama i institutima kao što su Helen Keller institut i Cercizimbra koji promiču projekte za život djece uz stvaranje olakšavajućih okolnosti psihosocijalnog razvoja.

Znanje i vještine kojima je obogaćen rad učitelja naše škole vezani su za suzbijanje neuspjeha u obrazovanju, zahtjeve inkluzije u redovnom razrednom odjeljenju, IKT alate u inkluzivnom obrazovanju, budnost i zainteresiranost učenika u obrazovanju s ciljem razvoja svijesti o aktivnom građanstvu te europsku dimenziju inkluzivnog obrazovanja. 

Zahvaljujući edukaciji u Portugalu Osnovnoj školi Odra olakšan je proces kreiranja stimulativne okoline, dovoljno atraktivne i sigurne, za učenike koji imaju teškoće u koncentraciji, pažnji i ponašanju. Cilj je  stvoriti kod učenika osjećaj prihvaćenosti, podrške, potaknuti ih na rad sukladan njihovim mogućnostima te zadovoljiti njihovu potrebu za izražavanjem i komunikacijom kako bi se spriječilo razvijanje loše slike o sebi.

                                                                                                                                 Lucija Somek

Erasmus+ za 2019. godinu, Ključna aktivnost 1 u području općeg obrazovanja

30.5.2019

Agencija za mobilnost i programe EU na temelju Odluke o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2019. g. za program Erasmus+, Ključnu aktivnost 1 u području općeg obrazovanja, rok 12.02.2019. godine (Privitak 1) je prihvatila projektni prijedlog OŠ Odra koji se vodi pod brojem 2019-1-HR01-KA101-060571.

 

Odobrena je financijska potpora u iznosu od 12.925,00 EUR. Svi zatraženi troškovi bili su prihvatljivi te se zatražen budžet odobrio u cijelosti. Ugovor između Agencije za mobilnost i programe EU i OŠ Odra potpisat će se tijekom lipnja, a mobilnosti će se realizirati tijekom ljeta.

 

Učiteljice koje su se odlučile raditi na ovom projektu su učiteljice razredne nastave i učiteljica iz programa produženog boravka. Svaka od njih susreće se s izazovima inkluzije i shvaća koliko im znanja nedostaje za optimalno izvođenje nastave. Upravo iz tog razloga, osim samostalnog istraživanja literature, na hrvatskom i stranom jeziku, učiteljice nastoje biti inicijatori povezivanja obrazovnih djelatnika sa stručnim kadrovima inkluzije u svrhu prijenosa znanja o tome kako potaknuti ostvarenje maksimalnog potencijala učenika s teškoćama u razvoju, a da se pritom ne zanemaruju ostali učenici razrednog odjela.

 

Učiteljice će ići na pet različitih edukacija koje tematski povezuje cilj unapređenja vlastite inkluzivne prakse novim spoznajama, metodama i alatima. U provedbu projekta bit će uključene sve učiteljice razredne nastave kojima će voditeljice projekta prenositi nove spoznaje usvojene na tečajevima u inozemstvu. Međutim, najveću dobrobit ovog projekta imat će učenici OŠ Odra jer će im inovacije i nova saznanja olakšati proces učenja i funkcioniranja u redovnom razrednom odjeljenju.

Please reload