Obrazovanje koje prati trendove (KA1)
Materijali i inspiracija za Povijest
Rad na tabletima
6. razred
Učenički radovi: civilizacije prvih pisama - umne mape (PDF dokumenti):
Klara M.
Filip M.
Neva V.
Josip C.
Eva T. M.
Vita Ž.
Matija B.
Luka L.
Učenički radovi: hrvatski knezovi - umne mape (PDF dokumenti):
Anamarija M.
Mia Š.
Lucija V.
Nikola K.
Laura O.
Europeana: Šibenik, terenska nastava - Word dokument
Hrvatska u doba Arpadovića i Anžuvinaca (mentalna mapa) - PDF dokument
Hrvatska u doba Arpadovića i Anžuvinaca (mentalna mapa) - PDF dokument
7. razred
Detektivi EU kulturne baštine, ponavljanje - Word dokument
Interaktivna lenta vremena - Europa u promjenama od Francuske revolucije do Bečkog kongresa - Word dokument
8. razred
Drugi svjetski rat 1934.-43., digitalna lenta vremena - Word dokument

CLIL i tableti

5. razred

Egipat – vjerovanja, način života i pismo (5.r.) - Word dokument

Aleksandar Makedonski - Word dokument

Grčka: zanimljivosti - Word dokument

Grčka: ponavljanje - Word dokument

Roman builders - Word dokument

6. razred

Feudalno društvo - ponavljanje, 6.r. (upute) - Word dokument

Cooking in the village - PDF dokument

Cooking in a castle - PDF dokument

Charlemagne: an introduction - YouTube video (Khan Academy)

Charlemagne and the Carolingian revival - YouTube video (Khan Academy)

Hagia Sophia, Istanbul - Khan Academy video

7. razred

Društvo, kultura i promjene u svakidašnjem životu u prvoj polovici 19. st., 7.r. (upute) - Word dokument

Zagreb u 19. st. (izvor 1) - Word dokument

Zagreb (izvor 2) - Word dokument

Purgerski rječnik (izvor 3) - Word dokument

London in the 19th century - Word dokument

Europa i svijet u 19. st. - Word dokument

Letter from a Waterloo soldier - Word dokument

Prvi svjetski rat: analiza propagandnih plakata - Word dokument

Kolonijalizam, granice i mostovi, 7.r. (upute) - Word dokument

European migration routes (izvor: House of Europe) - PDF dokument

Excerpts from migrants' letters (izvor: House of Europe) - PDF dokument

8. razred

Dan sjećanja na žrtvu holokausta, 8.r. (upute) - Word dokument

Card Set 1 - Family and Friendship (izvor: centar Yad Vashem, Izrael) - PDF dokument

Card Set 2 - Identity (izvor: centar Yad Vashem, Izrael) - PDF dokument

Card Set 3 - Rescue and Recognition (izvor: centar Yad Vashem, Izrael) - PDF dokument

Card Set 4 - Escape from the Nazis (izvor: centar Yad Vashem, Izrael) - PDF dokument

Odnos prema vjerskim zajednicama, Međunarodni tjedan tolerancije (plan) - Word dokument

Rat se širi -Word dokument

Jedan dan u Andautoniji

Andautonija, graditelji cesta

Detektivi povijesne baštine

Anne Frank

Vukovar - grad kojim se ponosimo