top of page

Profesionalno informiranje, usmjeravanje i savjetovanje

Jedna od uloga školskog pedagoga je pomoći učenicima završnih razreda u donošenju odluke o izboru budućeg zanimanja.

Kroz predavanja, radionice i individualne razgovore školski pedagog pomaže učenicima da upoznaju sebe, svoje vrijednosti, interese te sposobnosti. Upoznaje ih s mogućnostima obrazovanja u Republici Hrvatskoj, uvjetima upisa u pojedina zanimanja i dr. Upućuje učenike ne izvore informacija te ih potiče na istraživanje. Svi učenici koristeći računalni program profesionalnog usmjeravanja – Moj izbor, popunjavajući interaktivni upitnik, dobivaju prijedloge najprimjerenijih zanimanja.

Za učenike koji se ne mogu odlučiti  koju će školu upisati ili se ne mogu odlučiti između nekoliko zanimanja, organizira posjet CISOK-u (Centru za informiranje i savjetovanje o karijeri).

Učenike koji se školuju po primjerenom obliku školovanja (redoviti program uz individualizirane postupke i redoviti program uz prilagodbu sadržaja i  individualizirane postupke ) ili imaju veće zdravstvene teškoće, pedagoginja ih upućuje, uz prethodni dogovor s roditeljima, u Hrvatski zavod za zapošljavanje, Odsjek za profesionalnu orijentaciju, gdje obavljaju kompletnu obradu od članova stručnog tima za profesionalno usmjeravanje i dobivaju stručno mišljenje.

bottom of page