top of page

šKOLSKA GODINA 2023./2024.

Nastavna godina započinje 4.9.2023., a završava 21.6.2024.

1. polugodište traje do 22.12.2023.

2. polugodište započinje 8.1.2024.

Jesenski odmor učenika: 30.10. - 1.11.2023., nastava počinje 2.11.2023.

Zimski odmor učenika (1.dio): 27.12.2023 - 5.1.2024., nastava počinje 8.1.2024.

Zimski odmor učenika (2.dio): 19.2. - 23.2.2024., nastava počinje 26.2.2024.

Proljetni odmor učenika: 28.3. - 5.4.2024., nastava počinje 8.4.2024.

Ljetni odmor učenika: 24.6.2024.

šKOLSKo ZVONO

bottom of page