top of page

projekti učitelja

Osnovna škola Odra provodi razredne projekte koji će biti integrirani u nastavu s ciljem poboljšanja kvalitete nastave. Provođenjem projekata nastojimo iz različitih perspektiva pristupiti određenom fenomenu ili problemu, a od učenika očekujemo aktivnost u svim etapama nastavnog procesa. Učenike se kroz projekte, osim na aktivno učenje, nastoji potaknuti i na samostalnost u radu, ali i na odgovornost prema drugim sudionicima samoga projekta. Na taj način naglasak se stavlja na uporabnu vrijednost naučenoga u samim životima učenika, odnosno učenici moraju znati kako primijeniti naučeno.

bottom of page