top of page

Zaposlenici

RAVNATELJ

Vatroslav Gabrić

 

STRUČNI SURADNICI

Marina Majetić, pedagoginja

Petra Gotić, psihologinja

Mirela Bukovac, edukacijski rehabilitator

Julija Dujić, knjižničarka

 

ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO OSOBLJE

Monika Sakoman, tajnica

Višnja Dianežević, voditeljica računovodstva

Ivica Koprivnjak, domar

Ružica Gregurić, spremačica

Dragica Rašić (zamjena za Ružicu G.)

Jasna Kolić, spremačica

Ankica Vukašinec, spremačica

Ana Butković, spremačica

Svitlana Parykhina (zamjena za Anu B.)

Ljubica Svekrić, kuharica

Ivana Klasnić, kuharica

Ivana Tirčin (zamjena za Ivanu K.)

Ana Zlodi, kuharica

Ivica Klasnić, kuhar

 

UČITELJI RAZREDNE NASTAVE

Marija Luter

Marina Vukičević

Marija Dianežević

Marijana Fabijanec

Barbara Petračić

Jadranka Pavliša Zupanek

Ana Ćosić

Tonina Rodić

Barbara Beniković

Ana Sudac

Lidija Pocrnić

Lucija Somek

Sara Bohaček (zamjena)

Sandra Dandić (informatika)

 

UČITELJI PREDMETNE NASTAVE

Ivana Kujundžić, hrvatski jezik

Petra Rašperger, hrvatski jezik

Franko Padovan, hrvatski jezik

Željka Jakušić Čejka, engleski jezik

Tea Barić Zečević, engleski jezik

Ivana Fabić, engleski jezik

Dubravka Vuleša, njemački jezik

Tanja Huljak, njemački jezik

Martina Barić Bulović, matematika

Mirela Galac, matematika (zamjena)

Iva Sabol, matematika (zamjena)

Lana Kralj, metematika

Andrea Ljubej, matematika i informatika

Goran Franelić, fizika i tehnička kultura

Ivana Šimović, informatika

Marina Pranjić, biologija/kemija

Irena Šimić Igić, priroda/biologija

Tanja Horvat, povijest

Marija Bilić, geografija

Zorana Filipović, povijest, geografija

Svetlana Dorušić, glazbena kultura

Tamara Galović, likovna kultura

Krešimir Tomaško, tjelesna i zdravstvena kultura

Filip Svalina, tjelesna i zdravstvena kultura

Katarina Čičak, vjeronauk

Marija Radočaj, vjeronauk

Magdalena Kemec, vjeronauk (zamjena)

Matija Lasić, vjeronauk

Martina Poleto, vjeronauk

 

UČITELJI U PRODUŽENOM BORAVKU

Monika Blažina

Vlatka Tepeš 

Martina Jurič

Kristina Bodružić

Iva Odorčić (zamjena)

Marina Osonjački

Marija Bedeković

bottom of page