top of page

mogu ako hoću 1

Svake školske godine učenici 5.r. posjećuju VI. policijsku postaju u Zagrebu (Remetinec) u sklopu projekta MAH-1 (Mogu Ako Hoću). Odmah po dolasku učenike se upoznaje s pravilima ponašanja u policijskoj postaji. Upoznaje ih se sa zaštitnom odjećom i opremom policije, a imaju priliku i isprobati je. Veći dio posjeta posvećen je predavanju o zadaćama policije, problemu ovisnosti, nasilja, vandalizma i drugih neprihvatljivih oblika ponašanja kao i s njihovim posljedicama.

bottom of page