top of page

Prevencija neprihvatljivih oblika ponašanja

Pedagoginja tijekom školske godine provodi  edukativne radionice s učenicima  3. i 4. razreda s ciljem prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja.

Naglasak u radu je na razvijanju osjećaja vlastite vrijednosti, jačanju samopouzdanja, prepoznavanju, razumijevanju i izražavanju osjećaja na prihvatljiv način, učenju rješavanja sukoba nenasilnim putem, razvijanju odgovornosti  za ponašanje, razvijanju suradnje, tolerancije, prihvaćanju različitosti, poboljšanju komunikacijskih vještina, itd.

Ovako su izgledale neke od radionica.

Komunikacija

rastrgano srce

suradnja

odgovornost za ponašanje

prijateljstvo

bottom of page