rezultati NATJEČAJA 2019./20.

Obavijest kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: spremač/ica

Add some more info about this item...

KLASA: 112-03/20-01/01

URBROJ: 251-176-20-18

Zagreb, 28. srpnja 2020.

 

 

PREDMET: Obavijest kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: spremač/ica

 

 

Obavještavamo vas da je temeljem raspisanog natječaja za popunu radnog mjesta: spremač/ica, objavljenog od 29. lipnja do 07. srpnja 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Odra i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje uz prethodnu suglasnost Školskog odbora sa 37. sjednice održane 24. srpnja 2020.  izabrana kandidatkinja:

 

  1. Mirela Posavec

 

s kojom će biti sklopljen ugovor o radu na određeno, puno radno vrijeme za obavljanje poslova spremačice.

 

Ravnatelj:

Vatroslav Gabrić, prof.

 

Obavijest kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: učitelj/ica informatike

Add some more info about this item...

KLASA: 112-03/20-01/05
URBROJ: 251-176-20-14
Zagreb, 10. srpnja 2020.
                

PREDMET: Obavijest kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: učitelj/ica Informatike

Obavještavamo vas da je temeljem raspisanog natječaja za popunu radnog mjesta: učitelj/ica Informatike objavljenog 4. lipnja 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Odra i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nakon provedenog vrednovanja sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Odra uz prethodnu suglasnost Školskog odbora sa 36. sjednice održane 3. srpnja 2020.  izabrana kandidatkinja:

1.    Mateja Zuzjak Rončević, magistra informatologije

koja ispunjava sve uvjete i s kojom će biti sklopljen ugovor o radu na određeno, puno radno vrijeme za obavljanje poslova učitelja informatike.


Uvid u natječajnu dokumentaciju može se obaviti u tajništvu škole  uz prethodni dogovor na broj telefona  01 6261 050. 
 

Obavijest kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: spremač/ica

Add some more info about this item...

KLASA: 112-03/20-01/01

URBROJ: 251-176-20-7

Zagreb, 19.02.2020.

 

PREDMET: Obavijest kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: spremač/ica

 

Obavještavamo vas da je temeljem raspisanog natječaja za popunu radnog mjesta: spremač/ica, objavljenog od 03.-11. veljače 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Odra i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje uz prethodnu suglasnost Školskog odbora sa 35. sjednice održane 18. veljače 2020.  izabrana kandidatkinja:

  1. Leonarda Šunjerga

 

s kojom će biti sklopljen ugovor o radu na određeno, puno radno vrijeme za obavljanje poslova spremačice.

 

Ravnatelj: 

Vatroslav Gabrić, prof.

Obavijest kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: spremač/ica

Add some more info about this item...

KLASA: 112-02/19-01/10

URBROJ: 251-176-20-12

Zagreb, 19.02.2020.

 

PREDMET: Obavijest kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: spremač/ica

Obavještavamo vas da je temeljem raspisanog natječaja za popunu radnog mjesta: spremač/ica, objavljenog od 22.-30. siječnja 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Odra i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje uz prethodnu suglasnost Školskog odbora sa 35. sjednice održane 18. veljače 2020. izabrana kandidatkinja:

 

1. Jasna Kolić

s kojom će biti sklopljen ugovor o radu na neodređeno, puno radno vrijeme za obavljanje poslova spremačice.

Ravnatelj:

Vatroslav Gabrić, prof.

Obavijest kandidatima natječaja za radno mjesto učitelja matematike

Add some more info about this item...

KLASA: 112-02/19-01/16

URBROJ: 251-176-19-12

Zagreb, 16. prosinca 2019.

                                              

 

PREDMET: Obavijest kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: učitelj/ica matematike

 

Obavještavamo vas da je temeljem raspisanog natječaja za popunu radnog mjesta: učitelj/ica matematike objavljenog 13. studenog 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Odra i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nakon provedenog vrednovanja sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Odra uz prethodnu suglasnost Školskog odbora sa 34. sjednice održane 11. prosinca 2019.  izabrana kandidatkinja:

 

  1. Martina Barić, magistra edukacije matematike

 

koji ispunjava sve uvjete i s kojim će biti sklopljen ugovor o radu na neodređeno, puno radno vrijeme za obavljanje poslova učitelja matematike.

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se obaviti u tajništvu škole  radnim danom u vremenu od 9,30 do 13,30 sati.

Ravnatelj:

Vatroslav Gabrić, prof.

Obavijest kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta učitelja/ice informatike

Add some more info about this item...

KLASA: 112-03/19-01/18

URBROJ: 251-176-19-11

Zagreb, 31. listopada 2019.

                                              

PREDMET: Obavijest kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: učitelj/ica informatike

 

Obavještavamo vas da je temeljem raspisanog natječaja za popunu radnog mjesta: učitelj/ica razredne nastave objavljenog 24. rujna 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Odra i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nakon provedenog vrednovanja sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Odra uz prethodnu suglasnost Školskog odbora sa 33. sjednice održane 29. listopada 2019.  izabrana kandidatkinja:

 

  1. Mihaela Hučić, magistra bibliotekarstva i magistra edukacije informatike

 

koji ispunjava sve uvjete i s kojim će biti sklopljen ugovor o radu na određeno, puno radno vrijeme za obavljanje poslova učitelja informatike.

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se obaviti u tajništvu škole  radnim danom u vremenu od 9,30 do 13,30 sati.

Ravnatelj:

Vatroslav Gabrić, prof.

Odluka o neizboru kandidata za popunu radnog mjesta učiteljice razredne nastave u Programu produženog boravka

Add some more info about this item...

KLASA: 112-03/19-01/21

URBROJ : 251-176-19-12

Zagreb, 08. studeni 2019.

 

 

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14, 68/18, 98/19), članka 57. Statuta OŠ Odra i članka 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Odra ravnatelj Osnovne škole Odra donosi

 

ODLUKU

o neizboru kandidata za  popunu radnog mjesta: učitelj/ica razredne nastave u Programu produžnog boravka

  1. Donosi se Odluka o neizboru kandidata za natječaj za popunu radnog mjesta: učitelj/ica razredne nastave u Programu produženog boravka,  KLASA: 112-03/19-01/21, URBROJ : 251-176-19-4 objavljen od 21. listopada 2019. do 29. listopada 2019. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Odra, Đačka 5, Zagreb i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

  2. Prestala je potreba za zapošljavanjem na radnom mjestu: učitelj razredne nastave u Programu produženog boravka – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme - 40  sati tjedno zbog povratka djelatnice na rad.

  3. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Odra i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Objavljivanjem ove Odluke na mrežnoj stranici Škole smatra se da su kandidati obaviješteni o neizboru po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

 Ravnatelj:

Vatroslav Gabrić, prof.

Obavijest kandidatima natječaja za radno mjesto učitelja razredne nastave

Add some more info about this item...

KLASA: 112-03/19-01/15

URBROJ: 251-176-19-10

Zagreb, 31. listopada 2019.

                                              

 

PREDMET: Obavijest kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: učitelj/ica razredne nastave

 

Obavještavamo vas da je temeljem raspisanog natječaja za popunu radnog mjesta: učitelj/ica razredne nastave objavljenog od 18. – 26. rujna 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Odra i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nakon provedenog vrednovanja sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Odra uz prethodnu suglasnost Školskog odbora sa 33. sjednice održane 29. listopada 2019.  izabrana kandidatkinja:

 

  1. Martina Jurič, magistra primarnog obrazovanja

 

koji ispunjava sve uvjete i s kojim će biti sklopljen ugovor o radu na određeno, nepuno radno vrijeme za obavljanje poslova učitelja razredne nastave.

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se obaviti 04. studenog 2019. godine u tajništvu škole u vremenu od 9,30 do 13,30 sati.

 Ravnatelj:

Vatroslav Gabrić, prof.

Obavijest kandidatima natječaja za radno mjesto učitelja Hrvatskog jezika

Add some more info about this item...

KLASA: 112-02/19-01/03

URBROJ: 251-176-19-30

Zagreb, 31. listopada 2019.

                                              

 

PREDMET: Obavijest kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: učitelj/ica hrvatskog jezika

 

Obavještavamo vas da je temeljem raspisanog natječaja za popunu radnog mjesta: učitelj/ica hrvatskog jezika objavljenog od 18. – 26. rujna 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Odra i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nakon provedenog vrednovanja sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Odra uz prethodnu suglasnost Školskog odbora sa 33. sjednice održane 29. listopada 2019.  izabran kandidat:

 

  1. Franko Padovan, magistar povijesti i magistar edukacije hrvatskog jezika i književnosti

 

koji ispunjava sve uvjete i s kojim će biti sklopljen ugovor o radu na neodređeno, nepuno radno vrijeme za obavljanje poslova učitelja hrvatskog jezika.

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se obaviti 04. studenog 2019. godine u tajništvu škole u vremenu od 9,30 do 13,30 sati.

Ravnatelj

Vatroslav Gabrić, prof. v.r.

Obavijest kandidatima natječaja za radno mjesto učitelja Engleskog jezika

Add some more info about this item...

KLASA: 112-02/19-01/05
URBROJ: 251-176-19-14
Zagreb, 31. listopada 2019.


PREDMET: Obavijest kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: učitelj/ica engleskog jezika


Obavještavamo vas da je temeljem raspisanog natječaja za popunu radnog mjesta: učitelj/ica engleskog jezika objavljenog od 18. – 26. rujna 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Odra i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nakon provedenog vrednovanja sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Odra uz prethodnu suglasnost Školskog odbora sa 33. sjednice održane 29. listopada 2019. izabrana kandidatkinja:


1. Tea Barić Zečević, diplomirani filolog anglist


koji ispunjava sve uvjete i s kojim će biti sklopljen ugovor o radu na neodređeno, nepuno radno vrijeme za obavljanje poslova učitelja engleskog jezika.
Uvid u natječajnu dokumentaciju može se obaviti 04. studenog 2019. godine u tajništvu škole u vremenu od 9,30 do 13,30 sati.

Ravnatelj:

Vatroslav Gabrić, prof. v.r.

Obavijest kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: učitelj/ica tehničke kulture i fizike

Add some more info about this item...

KLASA: 112-02/19-01/08

URBROJ: 251-176-19-11

Zagreb, 04. listopada 2019.

PREDMET: Obavijest kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: učitelj/ica tehničke kulture i fizike

 

Obavještavamo vas da je temeljem raspisanog natječaja za popunu radnog mjesta: učitelj/ica tehničke kulture i fizike objavljenog od 10.-18. rujna 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Odra i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nakon provedenog vrednovanja sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Odra uz prethodnu suglasnost Školskog odbora s 32. sjednice održane 3. listopada 2019. izabran kandidat:

 

1. Goran Franelić, profesor fizike i politehnike

 

koji ispunjava sve uvjete i s kojim će biti sklopljen ugovor o radu na neodređeno, puno radno vrijeme za obavljanje poslova učitelja tehničke kulture i fizike.

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se obaviti 11. listopada 2019. godine u tajništvu škole u vremenu od 9, 30 do 13, 30 sati.

Ravnatelj:

Vatroslav Gabrić, prof. v.r.

Please reload

  • YouTube

Kontakt

Adresa

© Copyright 2021 Osnovna škola Odra

Tel: 01/6261-050

01/6261-999

Faks: 01/6465-292

e-mail: ured@os-odra-zg.skole.hr

Đačka 5

10020 Zagreb