Zaposlenici

RAVNATELJ

Vatroslav Gabrić

 

STRUČNI SURADNICI

Marina Majetić, pedagoginja

Susanna Stojanović, logopetkinja

Julija Dujić, knjižničarka

 

ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO OSOBLJE

Monika Sakoman, tajnica

Višnja Dianežević, voditeljica računovodstva

Ivica Koprivnjak, domar

Ružica Gregurić, spremačica

Leonarda Šunjerga, spremačica 

Jasna Kolić, spremačica

Ljubica Svekrić, kuharica

Ivana Klasnić, kuharica

Ana Zlodi, kuharica (zamjena)

 

UČITELJI RAZREDNE NASTAVE

Ljerka Matak

Marija Luter

Marina Moler

Marija Dianežević

Marijana Fabijanec

Sandra Dandić

Barbara Petračić

Jadranka Pavliša Zupanek

Ana Ćosić

Barbara Beniković

Ana Sudac

Lidija Pocrnić

Lucija Somek

Sara Bohaček

Iva Odorčić

 

UČITELJI PREDMETNE NASTAVE

Ivana Kujundžić, hrvatski jezik

Petra Rašperger, hrvatski jezik

Franko Padovan, hrvatski jezik

Ana Serenčeš, engleski jezik

Tea Barić Zečević, engleski jezik

Dajana Grgurić, engleski jezik

Dubravka Vuleša, njemački jezik

Tanja Huljak, njemački jezik

Martina Barić, matematika

Lana Kralj, metematika

Andrea Ljubej, matematika i informatika

Goran Franelić, fizika i tehnička kultura

Marijana Buti, tehnička kultura

Ivana Šimović, informatika

Marina Pranjić, priroda/biologija/kemija

Irena Šimić Igić, priroda/biologija

Tanja Horvat, povijest

Marija Bilić, geografija

Svetlana Dorušić, glazbena kultura

Tamara Galović, likovna kultura

Krešimir Tomaško, tjelesna i zdravstvena kultura

Filip Svalina, tjelesna i zdravstvena kultura

Katarina Čičak, vjeronauk

Marija Đuračić, vjeronauk

Magdalena Kemec, vjeronauk

Matija Lasić, vjeronauk

 

UČITELJI U PRODUŽENOM BORAVKU

Monika Blažina

Vlatka Tepeš 

Marina Kordić

Martina Jurič

Marija Špičić

Kristina Bodružić