šKOLSKA GODINA 2020./2021.

Nastavna godina 2020./21. traje od 7. rujna 2020. do 18. lipnja 2021. godine. Nastava se ustrojava u dva polugodišta.

 

Prvo polugodište traje od 7. rujna 2020. do 23. prosinca 2020. godine. Jesenski odmor počinje 2. studenoga i traje do 3. studenoga 2020. godine.

Zimski odmor počinje 24. prosinca, a završava 8. siječnja. 

Drugo polugodište traje od 11. siječnja 2021. do 18. lipnja 2021. Drugi dio zimskoga odmora za učenike počinje 23. veljače i završava 26. veljače 2021. godine. Proljetni odmor počinje 2. travnja i traje do 9. travnja.

Ljetni odmor počinje 21. lipnja 2021. godine, osim za učenike koji su upućeni na dopunsku nastavu ili polažu predmetni ili razredni ispit.

Valja napomenuti da u posebnim okolnostima koje nije bilo moguće predvidjeti i planirati godišnjim planom i programom rada škole, škola može odstupiti od ovih rokova, ali konačnu odluku o tome donosi ministar obrazovanja na zahtjev škole i nadležnoga upravnog tijela.

  • YouTube

Kontakt

Adresa

© Copyright 2021 Osnovna škola Odra

Tel: 01/6261-050

01/6261-999

Faks: 01/6465-292

e-mail: ured@os-odra-zg.skole.hr

Đačka 5

10020 Zagreb