top of page

O knjižnici

Školska knjižnice nastala je kada i sama škola. Veličina knjižnice je 43 m² i nalazi se na 1.katu škole iznad glavnog ulaza. 

U školi su se tijekom godina mijenjali i dopunjavali obrazovni profili  što se odrazilo i na raznolikost fonda. Knjižnica broji 3 882  knjižne građe, 115 jedinice audiovizualne građe i 10 jedinica posebne građe (didaktičke igre i pripovjedačke karte), što čini ukupno 3 947 jedinica knjižnične građe.

 

Kao i u ostalim knjižnicama građa je podijeljena u dvije osnovne zbirke: posudbenu i referentnu. Imamo i malu zbirku AV-građe te  nekoliko jedinica zavičajne zbirke. U knjižnici se održavaju nastavni sati, radionice i razne aktivnosti.  U knjižnici se nalaze tri računala od kojih su 2 na raspolaganju učenicima s pristupom internetu. Od ostalih nastavnih pomagala tu su televizor i projektor koji služe kao pomoćno sredstvo pri održavanju sata ili radionica.

 

U KNJIŽNICI SE MOGU:

  • posuđivati knjige, časopisi i DVD-i

  • čitati knjige i časopisi

  • koristiti stručna i referentna građa

  • pisati zadaća, referati, izrađivati plakati

  • koristiti računala u svrhu učenja

 

DJELATNOST KNJIŽNICE

Školska knjižnica je organizirana zbirka knjižne i neknjižne građe koja kroz djelatnost knjižničnog osoblja nabavlja, obrađuje, čuva i daje na upotrebu građu radi zadovoljavanja obrazovnih, kulturnih, informacijskih i stručnih potreba korisnika.

Cilj djelovanja školskog knjižničara je obrazovanje i odgajanje uz pomoć knjižnične građe i stavljanje iste u punu funkciju odgojno- obrazovnog procesa, a zadatak odgojno-obrazovne funkcije jest da razvija individualne stvaralačke sposobnosti učenika i osposobljava pojedinca za samostalno učenje i permanentno obrazovanje.

Korisnici školske knjižnice su učenici i svi djelatnici škole.

 

Godišnji plan i program rada školske knjižnice temelji se na potrebama korisnika i istovremeno je odraz kontinuiranog rada na stvaranju prepoznatljive slike i identiteta škole te njenog kulturnog razvoja.

Sve aktivnosti školske knjižnice isplanirane su u skladu s idejom promoviranja škole, školske knjižnice Osnovne škole Odra, kao mjesta promocije prava, ideja univerzalnosti, multikulturalnosti, demokracije i tolerancije prema svim vidovima i oblicima života.

Djelatnost knjižnice možemo podijeliti na odgojno-obrazovni rad, stručnu knjižničarsku djelatnost te kulturnu i javnu djelatnost. Svaku od tih djelatnosti nastojimo u okviru mogućnosti unaprijediti, osuvremeniti u skladu s potrebama korisnika, zahtjevima resornog ministarstva te zahtjevima zajednice u kojoj se živi. 

         

Učenički fond:

M - književnost za najmlađe (1. razred)

D - dječja književnost ( 2. - 6. razreda)

O - književnost za mladež (7. i 8. razred)

I - igrokazi

N - narodna književnost

R - referentna zbirka

 

Nastavnički fond (UDK - osnovne skupine):

0 - Opća djela

1 - Filozofija. Psihologija

2 - Religija. Teologija. Ateizam

3 - Društvene znanosti

5 - Matematika. Prirodne znanosti

6 - Primijenjene znanosti. Medicina. Tehnologija

7 - Umjetnost. Zabava. Sport

8 - Jezici. Književnost

9 - Geografija. Biografija. Povijest

bottom of page