top of page

Kontakti

Osnovna škola Odra

Đačka 5

10020 Zagreb

Tel. 01/ 6261 - 050

Telefaks: 01/6465-292

e-pošta: ured@os-odra-zg.skole.hr

 

Ravnatelj     

Vatroslav Gabrić

e-pošta: ravnatelj@os-odra-zg.skole.hr

 

Radno vrijeme ravnatelja: 

ponedjeljak, srijeda, petak

            7-15

utorak, četvrtak

           10-18

 

OTVORENI SAT

Utorak 16,30-17,30

Četvrtak 10,30-11,30

Tajništvo

Monika Sakoman

tel. 01/6261-050

e-pošta: ured@os-odra-zg.skole.hr

Radno vrijeme: 7 - 15

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Monika Sakoman

e-pošta: monika.sakoman@skole.hr

Računovodstvo

Višnja Dianežević

tel. 01/ 6465-291

Radno vrijeme: 7 - 15

Pedagoginja

Marina Majetić

tel. 01/6260-531

e-pošta: marina.majetic2@os-odra-zg.skole.hr

Radno vrijeme pedagoginje:

Ponedjeljak        8-14

Utorak               12-18

Srijeda               8-14

Četvrtak             12-18

Petak                  8-14

 

Logopetkinja

Susanna Stojanović

tel. 01/6262-295

 

Radno vrijeme logopetkinje:

TJEDAN A 

Srijeda 12,00-18,00 (otvoreni sat 13-14h)               

Četvrtak 8,00-14,00

TJEDAN B             

Ponedjeljak 12,00-18,00 (otvoreni sat 17-18)

Utorak, četvrtak 8,00-14,00

 

Knjižničarka

Julija Dujić

tel. 01/ 6465-290

e-pošta: knjiznica.odra@gmail.com

Radno vrijeme: 9,00-15,00

(prvi utorak u mjesecu knjižnica ne radi zbog sudjelovanja na stručnom skupu)

Zbornica

01/ 6465-293

bottom of page