PROJEKTI U KNJIŽNICI

Pričosvijet

Namijenjeno učenicima 5.r.

 

Cilj projekta: Poticanje učenika na stvaranje vlastite priče pomoću pripovjedačkih karata te na taj način obogaćivati rječnik i razvijati komunikacijske vještine,  razvijanje dječje mašte i osjećaja zajedništva

 

Pričosvijet je vrlo korisno obrazovno pomagalo putem kojeg učenici koristeći se kartama na više razina- njihovima slikama, nazivima, pitanjima i naposljetku ključnim riječima, opisima i skrivenim poveznicama stvaraju nove priče.