PROJEKTI U KNJIŽNICI

BIBLIOBUS

Namijenjen učenicima 1.-4.razreda

Cilj projekta: odlaskom u bibliobus želimo ga predstaviti i upoznati učenike s njegovom djelatnošću. Na taj način promičemo čitanje od najranije školske dobi i naviku posudbe knjiga izvan školske knjižnice. Odlasci su organizirani u vrijeme kada bibliobus boravi u školskom dvorištu čime je posjet bibliobusu olakšan.

ČITAJ MI

Namijenjen učenicima svih razreda

Cilj projekta: Kroz različite aktivnosti i obilježavanje važnih datuma promicati knjigu i čitanje. Poticati učenike i njihove roditelje/staratelje i ostale odrasle osobe iz njihova života za što većim korištenjem knjige kako bi čitanje postalo dijelom svakodnevice, te kako bi se stvorila posebna emocionalna veza između djeteta i odrasle osobe koja mu čita. Podjednako važan cilj jest poticati učenike da što više koriste školske i lokalne narodne knjižnice.

RUKSAK NA RAME, KNJIGA U RUKE

Namijenjeno učenicima 3. razreda

Cilj projekta: Poticati učenike da uživaju u čitanju sami ili s braćom i/ili sestrom, roditeljima i užom obitelji te da stvaraju pozitivan odnos prema čitanju, utjecati na razvoj čitalačkih kompetencija te na informacijsku pismenost učenika, svladati tehniku čitanja, poticati roditelje da budu primjer učenicima kao osoba koja uživa u čitanju, svladati tečno čitanje, čitanje s razumijevanjem i prepričavanje pročitanog. Razvijati kod učenika interes za knjigu i čitanje, ukazati roditeljima na važnost svladavanja čitanja kao temelja svih ostalih informacijskih pismenosti.

PRIČOSVIJET

Namijenjeno učenicima 5.r.

Cilj projekta: Poticanje učenika na stvaranje vlastite priče pomoću pripovjedačkih karata te na taj način obogaćivati rječnik i razvijati komunikacijske vještine,  razvijanje dječje mašte i osjećaja zajedništva

 

Pričosvijet je vrlo korisno obrazovno pomagalo putem kojeg učenici koristeći se kartama na više razina- njihovima slikama, nazivima, pitanjima i naposljetku ključnim riječima, opisima i skrivenim poveznicama stvaraju nove priče. 

MEĐUŠKOLSKI KNJIŽEVNI KVIZ

Namijenjeno učenicima 5. – 8.r.

Cilj projekta: Poticanje učenika na čitanje u slobodno vrijeme, razvijanje osjećaja zajedništva, razvijanje natjecateljskog duha te povezivanje s drugim školama i sklapanje novih prijateljstava, a uz pomoć novih tehnologija približiti knjigu učenicima novih generacija.

Međuškolski književni kviz je projekt nekoliko školskih knjižničara Grada Zagreba.

Projekt u suradnji: eFLORA

Namijenjen učenicima 6.razreda

Projekt se ostvaruje u suradnji s učiteljicom Prirode, Geografije i Hrvatskog jezika

Cilj projekta: Upoznati floru botaničkog vrta.

Poticati svijest o očuvanju biološke raznolikost i potrebe učenja o biljkama, upoznati se s pojmom herbarija i načinom izrade digitalnog herbarija. Spoznati raznolikost vrsta botaničkog vrta i načine prilagodbe životu na različitim kontinentima. Pronalaziti, upoznavati i vrednovati različite izvore informacija (udžbenik, enciklopedija, školska knjižnica, botanički vrt, Internet).

Izraditi interaktivnu kartu svijeta sa biljnim vrstama iz botaničkog vrta. Primijeniti usvojeno znanje o haiku poeziji na odabranu biljnu vrstu. Poticati na kreativno izražavanje u različitim medijima, uporabom IKT alata i digitalnih tehnologija.

8.3. Izložba origami cvijeća i poezije u prostoru knjižnice

Projekt u suranji: Naš planet Zemlja

Namijenjen učenicima 6. i 7. razreda

Projekt se ostvaruje u suradnji s učiteljicom Prirode i Geografije

Cilj projekta: Promicati prirodoslovne vrijednosti kroz izvanučioničku nastavu i odgojno obrazovni rad. Upoznavanje obnovljivih i neobnovljivih izvora energije i njihovo iskorištavanje. Poticati učenike na istraživački odnos prema prirodi i njezinom očuvanju. Poticati učenike na razvijanje svijesti i potrebe štednje vode i električne energije. Upoznati učenike s osnovnim znanjima o planeti Zemlji. Potaknuti interes za proučavanje svemira i planete Zemlje u Sunčevom sustavu.

Pronalaziti, upoznavati i vrednovati različite izvore informacija (udžbenik, enciklopedija, školska knjižnica, tehnički muzej, Internet). Razvijanje samostalnosti, radoznalosti, kreativnosti, mašte i aktivnog istraživačkog odnosa prema okolišu kroz nastavu, razgovor i igru.

Please reload

  • YouTube

Kontakt

© Copyright 2018 Osnovna škola Odra

Tel: 01/6261-050

01/6261-999

Faks: 01/6465-292

e-mail: ured@os-odra-zg.skole.hr

Adresa

Đačka 5

10020 Zagreb