školski odbor 2021./22.

Članovi Školskog odbora OŠ Odra:

  1. Marija Dianežević, članica iz reda učitelja              

  2. Zvonimir Bulić, član iz reda roditelja         

  3. Višnja Dianežević, predstavnica radnika Škole – predsjednica Školskog odbora                                     

  4. Ivana Kujundžić, članica iz reda učitelja     

  5. Marija Luković, članica imenovana od strane Osnivača

  6. Davor Radić, član imenovan od strane Osnivača

  7. Drago Župarić Iljić,  član imenovan od strane Osnivača

 

*Ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi ravnatelj Škole, kao poslovni i stručni voditelj ustanove, i članovi Školskog odbora, kao upravljačkog tijela ustanove, bili u sukobu interesa kao naručitelj, u skladu s člankom 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).