mogu ako hoću 1

Svake školske godine učenici 5.r. posjećuju VI. policijsku postaju u Zagrebu (Remetinec) u sklopu projekta MAH-1 (Mogu Ako Hoću). Odmah po dolasku učenike se upoznaje s pravilima ponašanja u policijskoj postaji. Upoznaje ih se sa zaštitnom odjećom i opremom policije, a imaju priliku i isprobati je. Veći dio posjeta posvećen je predavanju o zadaćama policije, problemu ovisnosti, nasilja, vandalizma i drugih neprihvatljivih oblika ponašanja kao i s njihovim posljedicama.

  • YouTube

Kontakt

Adresa

© Copyright 2021 Osnovna škola Odra

Tel: 01/6261-050

01/6261-999

Faks: 01/6465-292

e-mail: ured@os-odra-zg.skole.hr

Đačka 5

10020 Zagreb