misija i vizija

   MISIJA

Misija Osnovne škole Odra je stvoriti poticajno okruženje u kojemu će svi zaposlenici škole, u suradnji sa vanjskim suradnicima i članovima lokalne zajednice, nastojati kod svakog učenika potaknuti ostvarivanje školskog uspjeha, osobnog rasta i razvoja te društvene odgovornosti. Učenike se osposobljava za svladavanje izazova i za razvijanje socijalne osjetljivosti, kao i građanske odgovornosti, sve kako bi po završetku svog obrazovanja oni mogli biti proaktivni članovi neke zajednice, odnosno društva u cjelini.

   VIZIJA 

Mi smo i bit ćemo škola u kojoj su novi pristupi učenju i znanju težište za razvoj modernog i progresivnog odgojno-obrazovnog okruženja prilagođenog potrebama i težnjama svakog učenika. Cilj nam je njegovati vrijednosti naše kulturno raznolike zajednice, težiti za izvrsnošću, omogućujući našim učenicima ostvarivanje njihovog punog potencijala u svim područjima nastavnog plana i programa. Korištenjem novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija nastojimo pružiti podršku sveopćoj informatizaciji društva kao i razvijati kod učenika računalnu, te sve potrebniju informacijsku pismenost.

"Svatko je učenik i svako iskustvo je prilika za učenje"

  • YouTube

Kontakt

Adresa

© Copyright 2021 Osnovna škola Odra

Tel: 01/6261-050

01/6261-999

Faks: 01/6465-292

e-mail: ured@os-odra-zg.skole.hr

Đačka 5

10020 Zagreb