top of page

Vanjsko vrednovanje i samovrednovanje

Školski tim za kvalitetu čine:

Vatroslav Gabrić – ravnatelj

Marina Majetić - stručna suradnica pedagoginja

Julija Dujić - stručna suradnica knjižničarka

Ana Sudac - učiteljica razredne nastave

Ana Ćosić - učiteljica razredne nastave

Marina Moler - učiteljica razredne nastave

Marina Pranjić - učiteljica prirode i biologije

Ivana Kujundţić - učiteljica hrvatskog jezika

 

Imenovani članovi školskog tima za kvalitetu provode analizu postupka vanjskog vrednovanja i sastavljaju Izvješće o samovrednovanju. Tijekom samovrednovanja na temelju realno sagledanog stanja razmatraju prednosti i nedostatke vlastite institucije i odlučuju o prioritetnim područjima koja valja unaprijediti.

Nakon provedenog postupka samovrednovanja izrađuju Školski razvojni plan u kojem se definiraju cijevi te načini i planirano vrijeme njihova ostvarenja.

bottom of page