Vanjsko vrednovanje i samovrednovanje

Školski tim za kvalitetu čine:

Vatroslav Gabrić, prof.                    - ravnatelj

Marina Majetić, prof.                      -  stručna suradnica pedagoginja

Julija Dujić, dipl. knjižničarka        -  stručna suradnica knjižničarka

Barbara Petračić                               -  učiteljica razredne nastave

Tanja Horvat, prof.                           -  učiteljica povijesti i geografije

 

Imenovani članovi školskog tima za kvalitetu provode analizu postupka vanjskog vrednovanja i sastavljaju Izvješće o samovrednovanju. Tijekom samovrednovanja na temelju realno sagledanog stanja razmatraju prednosti i nedostatke vlastite institucije i odlučuju o prioritetnim područjima koja valja unaprijediti.

Nakon provedenog postupka samovrednovanja izrađuju Školski razvojni plan u kojem se definiraju cijevi te načini i planirano vrijeme njihova ostvarenja.

  • YouTube

Kontakt

© Copyright 2018 Osnovna škola Odra

Tel: 01/6261-050

01/6261-999

Faks: 01/6465-292

e-mail: ured@os-odra-zg.skole.hr

Adresa

Đačka 5

10020 Zagreb