top of page

Vanjsko vrednovanje i samovrednovanje

Školski tim za kvalitetu čine:

Vatroslav Gabrić - ravnatelj
Marina Majetić - stručni suradnik pedagog
Petra Gotić - stručni suradnik psiholog
Julija Dujić - stručni suradnik knjižničar

Lidija Pocrnić - učiteljica razredne nastave
Vlatka Tepeš - učiteljica razredne nastave
Monika Blažina - učiteljica razredne nastave
Lucija Somek - učiteljica razredne nastave
Andrea Ljubej - učiteljica matematike i informatike
Tanja Horvat - učiteljica povijesti
Ivana Kujundžić - učiteljica hrvatskog jezika
Ana Serenčeš - učiteljica engleskog jezika
Dubravka Vuleša - učiteljica njemačkog jezika
Marija Dianežević - učiteljica razredne nastave

 

Imenovani članovi školskog tima za kvalitetu provode analizu postupka vanjskog vrednovanja i sastavljaju Izvješće o samovrednovanju. Tijekom samovrednovanja na temelju realno sagledanog stanja razmatraju prednosti i nedostatke vlastite institucije i odlučuju o prioritetnim područjima koja valja unaprijediti. Nakon provedenog postupka samovrednovanja izrađuju Školski razvojni plan u kojem se definiraju cijevi te načini i planirano vrijeme njihova ostvarenja. Tim za kvalitetu izrađuje školski razvojni plan i predstavlja ga Učiteljskom vijeću.

bottom of page