top of page

Dijalogija - edukacijski programi Festivala tolerancije

Učitelji Ivana Kujundžić i Tanja Horvat odazvali su se pozivu Festivala suvremenog židovskog filma Zagreb te prihvatili partnerstvo u projektu DIJALOGIJA: edukacijski programi Festivala tolerancije. 

 

 

 

Opći cilj projekta je omogućiti otvoreno obrazovanje i inovativne prakse u digitalnom dobu kako bi se ojačalo civilno društvo u svrhu osnaživanja ranjivih skupina.                           

Specifični ciljevi projekta su: razviti i provoditi inovativne programe obrazovanja mladih o ljudskima pravima koristeći film i suvremene tehnologije u svrhu poticanja kritičkog razmišljanja i razvijanja dijaloga, osnažiti ulogu OCD-a u izvaninstitucionalnom obrazovanju viših razreda osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske sa svrhom implementacije građanskog odgoja nudeći inovativni pristup i razmjenu najboljih praksi.   

Projektne aktivnosti su podijeljene na pet tematskih cjelina: Edukacija o holokaustu, Edukacija o integraciji tražitelja azila i izbjeglica u društvo, Edukacija o integraciji osoba s invaliditetom, Edukacija o integraciji Roma, Programi za prevenciju međuvršnjačkog nasilja.                     

bottom of page